Wanneer heb ik een boekhouder nodig en wanneer ben ik verplicht een accountantscontrole te laten doen?

Als van onderstaande vragen 2 vragen met ja moet beantwoorden bent u verplicht een accountantsverklaring te overleggen.

- Heeft u een netto-omzet boven de € 12.000.000,-
- Heeft u meer dan 50 werknemers
- Heeft u activa met een waarde boven de € 6.000.000,-

Geen 2x ja? Dan kunt u veel geld besparen door de accountantsverklaring achterwege te laten.

Voor een NV, BV, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen bestaat een publicatieplicht van de jaarrekening. Dit houdt in dat er elk jaar een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel terecht dient te komen. Naast een jaarrekening omvat de publicatieplicht ook een verslag van de directie, een accountantsverklaring, de statutaire regeling omtrent de winstbestemming en de gebeurtenissen na de balansdatum.

Voor een aantal van deze zaken bestaan vrijstellingen voor kleinere ondernemingen. Zo hoeven ondernemingen met een netto-omzet tot € 12.000.000, activa met een waarde tot € 6.000.000 en minder dan 50 werknemers geen accountantsverklaring te verstrekken en mag een verslag van de directie ontbreken. Bovendien zijn de eisen wat gedetailleerdheid van de balans betreft minder streng. Een overzicht van de verschillende eisen en vrijstellingen vindt u in het Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 396 lid 1.
Geplaatst op 24-10-2017 - Vraag is 3801 x bekeken
<<< Vorige